Zadruge ("kooperative") v Sloveniji[ TOC]


Namen

* Pregled osnov:
    * popis trenutne zadružne aktivnosti, in deležnikov
    * tipi zadrug (skupna proizvodnja, skupna nabava/oskrba/potrošnja, itn)
    * zadružna zakonodaja v Sloveniji in EU

*  Izmenjava osnovnih splošnih znanj, ki podtemeljujejo te institucije, v katerikoli fazi.

* Razvoj napredno-političnih in ekonomskih potencialov zadrug v praksi. Spodbujanje političnosti in političnega povezovanja zadrug in ostalih organizacij.

* Nejasne ideje lahko delujejo proti splošnim idealom - za partikularen profit, izključujoče, itn. Tako lahko škodujejo napredovanju drugih obstoječih ali potencialnih prihodnjih projektov.

* Spremljanje novih pristopov in vključevanje v svetovne tokove.

* Novi projekti in ideje naj se koordinirajo z obstoječimi vnaprej.

Povezave


    Drugi seznami

* Zadružna zveza:
    http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=14
    pokrivajo bolj kmetijske zadruge

* e-zadruge:
    http://e-zadruga.si/zadruge/

* CAAP / brazde.org:
    http://brazde.org/?lang=en

* IPOP:
    ???


    WWW

* https://p2pfoundation.net/

* https://platform.coop

* 🔗coop-alike:
    računalniške/programerske/hekerske/tehnične kooperative po svetu

Seznam

<-------------------------------------------- (new) dodaj: [...]


* NDP TOZD
https://ndp-tozd.org/
* skupnostno kmetovanja
* trgovina lastnih pridelkov + drugih izdelkov


* jezikovna zadruga Soglasnik
prevajanje.
https://www.soglasnik.si/


* zadruga Urbana
https://zadrugaurbana.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zadruga.urbana/
"""“Zadruga Urbana” is a group of people who came together with the shared dissatisfaction for the current system of food production, who believe in the necessity for a collective movement to take the process into their own hands. We believe that collective gardens raise people’s awareness of producing their own food, consuming locally and being autonomous/productive, enabling individuals without land of their own to produce food with a sensitivity for their local natural environment."""


* Zadrugator
http://zadrugator.org/blog/o-nas/
    * zdi se, da se je začel z neko drugo idejo, kot jo prakticirajo zdaj
    * zdaj (2019) se usmerjajo, kolikor vem, na določeno razprtje v državnih sredstvih. (priprava projektov)

(2022)
https://zastanovanjskezadruge.si/


* Zadruga Dobrina
https://www.zadruga-dobrina.si/zabojcki
"""Zadruga Dobrina z.o.o. je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge Dobrina ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij,  pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva. Ustanovili smo jo pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric"""


* Kooperativa Rog
http://www.facebook.com/KooperativaRog/?fref=ts
neinformativno...?


* T.Coop
Glej 🔗coop.
    * komunistična & v okviru skupnih ciljev splošno odprta
    * meta-zadruga / integralna zadruga (vse oblike dejavnosti)
    * potrošniška zadruga (=skupna nabava)
    * proizvajalna zadruga (=skupna proizvodnja)


* DUKZ
http://www.facebook.com/dukzkreativnezadruge/
mrtvo?


* Vstop
"""
Ustanovitelji:
    Tej Gonza, David Murko, Miha Poredoš, Tomaž Zver
Zadruga Vstop je delavska kooperativa, kar pomeni, da je vsak zaposleni hkrati član zadruge. Zadruga Vstop je primarno ekonomska institucija, saj deluje z namenom alokacije proizvodnih dejavnikov (dela, kapitala, tehnologije, znanja ipd.), produkcije in distribucije ustvarjenega. Zadruga Vstop je politična v tem, da ekonomsko vprašanje rešuje na naslednje načine: (1) Delo najema kapital (in ne obratno, kot v klasičnih podjetjih), zato je delavec lastnik celotnega produkta podjetja. Tako zadruga deluje po etičnem načelu lastniške apropriacije. (2) Zadruga proizvaja na demokratičen način. Vsi člani zadruge so enakopravni v tem, da imajo enako odločitvene pravice - načelo en član en glas. Hierarhija v zadrugi obstaja zavoljo učinkovitega delovanja, vendar je demokratično vzpostavljena. Vsak član glasuje predstavnika delavcev, manegerja, predsednika zadruge ipd. (3) Produkt zadruge je last delavcev, distribucija ustvarjenega pa je bolj egalitarna (razlike med najvišjo in najnižjo plačo so 3:1). 
Zadruga Vstop združuje posameznike, skupine in podjetja, ki želijo svojo poslovno dejavnost ustvarjati pod skupno (krovno) institutcijo. Poleg etičnega vidika je motiv za pridružitev zadruge naslednji. Združeni pod eno streho lahko dosegamo visoke ekonomije obsega, hkrati pa z velikostjo povečujemo tržno moč. Povprečni stroški na enoto produkcije padajo ko podjetje narašča, saj si različne dejavnosti (npr. mizar, rastavrator, zidar, programer, terapevt, itd.) delijo poslovno infrastrukturo, kontakte, spletno stran, računovodstvo, znanje in tehnologijo ter ostale stvari, za katere so v primeru neodvisnega delovanja na trgu odgovorni sami. 
"""


* zadruga Buna
http://www.buna.si/
"Buna je koncept, ki vključuje poznavanje porekla, zagotavljanje svežine,  preglednost in odgovornost do okolja."
__________ NOVO 2019/2020


https://www.facebook.com/szdsila


https://onkrajgradbisca.wordpress.com/
Zacasni prostori / Skupnostni vrtovi


https://www.facebook.com/terenljubljana/
Hipsterji in Obcina


https://www.facebook.com/LivadaLAB/


https://www.facebook.com/StudentskiskupnostnivrtRoznaDolina/
https://www.facebook.com/StudentskiskupnostnivrtRoznaDolina/photos/a.934041216648450.1073741831.929240567128515/1147652325287337/?type=3&theater
študenti


https://www.sladkornapesa.si/o-zadrugi/kontakt
želijo spet gojiti sladkorno peso (2006 se končalo z vstopom v EU)


https://www.sloga.si/sl/
veliko podjetje
prodajajo John Deere traktorje. problem: https://www.wired.com/2015/04/dmca-ownership-john-deere/


https://www.kzlasce.si/


Triparna Sevnica
Hrana se goji, paradajz
pa 420
https://www.mojaobcina.si/sevnica/imenik/triparna-kooperativa-za-sonaravno-zivljenje-in-razvoj-tehnologij-samooskrbe-z-o-o.html


2023/7:
    An idea to start a Slovenian tech coop
    + links to many EU coops & protagonists
https://toot.si/@hook/110615310982167878
###
------------------
https://colet.space/incorporating-notes/
https://www.writethedocs.org/videos/portland/2018/rewrite-the-docs-field-notes-from-the-radical-it-department-camille-acey/


https://radiostudent.si/druzba/tehno-klistir/platformno-zadruznistvo
+trebor.scholz
(hmmmmm)

https://ekonomska-demokracija.si/<-------------------------------------------- (new) dodaj: [...]


Edit Site

Edit CSS