3SOIzaVeOi PROJECTWEEK
kask collectief - 'open tools' 16.03-20.03.15

Tijdens de projectweek van 16 tot 20 maart werken 9 ateliers samen rond het thema 'open tools'. De deelnemende ateliers focussen daarbij op de eigen tools, maar dragen bij tot een gezamenlijke onderzoeksvraag. Studenten kunnen zich inschrijven in een atelier naar keuze. 

Doel is over de verschillende afstudeerrichtingen heen samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen, maar ook tools te bedenken die een kunstenhogeschool als collectief kunnen versterken (zie verder). In een tijdperk waarin heel wat tools voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen potentieel maker is, willen we nagaan wat open tools zijn of kunnen betekenen. We gaan in op de vraag naar hoe onze relatie met de werktuigen die we gebruiken ook op een impliciete manier mee het product of productieproces bepaalt, en hoe we daar bewuster kunnen mee omgaan. Tools zijn immers nooit neutraal. 

Er wordt gewerkt rond zowel oude als nieuwe tools, en we kijken naar de specifieke methodes die ze met zich meebrengen. Hoe verhouden kunstenaars en ontwerpers zich tot industriele of ambachtelijke tools? Wat impliceert het kiezen van deze of gene tool? Welke andere skills vereisen bepaalde nieuwe tools, en wat betekenen deze werkelijk voor een artistiek proces. We stellen ons ook de vraag of en hoe de school zelf als tool beschouwd kan worden. 

Op donderdag 19 maart is er in het kader van deze projectweek ook een 'Open KASKlezing' die de deelnemers samenbrengt voor een debat. De verzamelde inzichten en uitgewerkte projecten worden gebundeld in een presentatie en een publicatie op vrijdag 20 maart. Meer informatie over het tot stand komen van deze projectweek: https://titanpad.com/Agw7UXEgZC

De deelnemende ateliers: Design en Meubel (houtatelier), Autonome Vormgeving, Instrumentenbouw, Mediakunst, Textielontwerp, Mode en de ateliers Grafische Vormgeving, Grafiek en Nieuwe Media uit Grafisch Ontwerp.

Verschillende soorten tools:
 
Voor kask collectief kijken we naar verschillende soorten tools: Ten eerste zijn er de tools voor productie, maw de werktuigen, toestellen, software, etc die we gebruiken bij het concrete maken en ontwerpen. Daarnaast kijken we ook naar de tools die we gebruiken om met kennis en informatie om te gaan: tools voor kennisdeling en kenniscreatie (informatietechnologie gaande van het krijtbord, de post-it, een schetsboek tot de sociale media). Elk atelier heeft andere tools, en gaat er vaak ook op een zeer eigen manier mee om.  

Collectieve tools: Los van de werktuigen die we hanteren voor productie en kennisdeling binnen de ateliers zelf kunnen we ons ook afvragen welke tools gebruikt kunnen worden om KASK als collectief te versterken. Doel van de projectweek zal dus ook zijn om een aantal nieuwe tools te ontwikkelen waarmee we inzetten op de dynamiek van een kunstenschool als gemeenschap, en die bv. dialoog of polemiek kunnen stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn een 'open radio', een periodieke publicatie (krant, tijdschrift), een experimenteel intern sociaal mediaplatform,...  

Voor het uitgangspunt van deze projectweek lieten we ons inspireren door inzichten en praktijken uit het veld van de open source software. Het grafisch collectief O.S.P. (Open Source Publishing) zal deze projectweek mee ondersteunen.


Hoe deelnemen:

De deelnemende ateliers richten verschillende projecten in waar studenten zich voor kunnen inschrijven. De week is zo georganiseerd dat studenten zich bij twee verschillende workshops kunnen inschrijven. Je kan natuurlijk ook de hele week op één project blijven werken.  


Overzicht ateliers/projecten:

De betrokken ateliers geven introducties in een aantal van hun eigen specifieke tools. Ze belichten daarbij elk ook op hun eigen manier inhoudelijke aspecten van de thematiek 'open tools' en dragen zoveel als mogelijk bij tot het concreet voorstellen en ontwikkelen van 'collectieve tools'. Eigen projectvoorstellen zijn welkom.

Het verloop van de week

De projectweek loopt van 16 tot 20 maart 2015 en vindt plaats in de verschillende ateliers. Er zijn aantal collectieve momenten voorzien waarbij kennis en ervaringen uit de verschillende lopende projecten gedeeld worden. Er zijn vier collectieve momenten of 'algemene vergaderingen' voorzien: één op maandagochtend, één op dinsdagavond, één op donderdagavond en een afsluitende presentatie met een lichte lunch op vrijdagmiddag. 

Maandag 16/03

Dinsdag 17/03

Woensdag 18/03

Donderdag 19/03

Vrijdag 20/03

.(Site generated by E2H, an "Etherpad hypermedia" project by @dcht00). Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Edit Site